กิจกรรมรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561

  • Category: News
  • Published: Monday, 18 June 2018 14:22
  • Written by Super User
  • Hits: 74

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนควนโดนวิทยาจัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู เพื่อแสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกคุณความดีของครูซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ มีการประกวดบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองวันครู ประกวดวาดภาพและมีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยในคราวเดียวกัน