เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

  • Category: News
  • Published: Monday, 02 July 2018 05:50
  • Written by Super User
  • Hits: 44

ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวเเทนคณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ จัดโดยกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราอันดาเทวีรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกระบี่