สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูลนำคณะมาศึกษาดูงาน

  • Category: News
  • Published: Tuesday, 26 June 2018 08:53
  • Written by Super User
  • Hits: 49

วันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูลนำคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสมาคมเลขานุการ 3 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนควนโดนวิทยา