เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

 • Category: News
 • Published: Monday, 02 July 2018 05:50
 • Written by Super User
 • Hits: 34

ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวเเทนคณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ จัดโดยกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราอันดาเทวีรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกระบี่

โรงเรียนควนโดนวิทยาร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 • Category: News
 • Published: Monday, 02 July 2018 05:42
 • Written by Super User
 • Hits: 27

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีกำหนด เยี่ยมจังหวัดสตูล และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูลนำคณะมาศึกษาดูงาน

 • Category: News
 • Published: Tuesday, 26 June 2018 08:53
 • Written by Super User
 • Hits: 40

วันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูลนำคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสมาคมเลขานุการ 3 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนควนโดนวิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยาร่วมประชุมผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

 • Category: News
 • Published: Monday, 02 July 2018 05:38
 • Written by Super User
 • Hits: 25

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมประชุมผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

 • Category: News
 • Published: Tuesday, 26 June 2018 06:33
 • Written by Super User
 • Hits: 29

วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนควนโดนวิทยา จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 โดยมีนายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เป็นประธานอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ